Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Sezóna 2018/2019:

Tréninky na in -linech budou probíhat v tělocvičně ZŠ Mládežnická v Havířově:

Úterý:   15:00 - 16:00

Členské příspěvky pro rok 2018/2019:

Příspěvky na tréninkovou činnost činí 1800,- Kč na celou sezónu.

Začíná se 2. 10. 2018 a končí se 25. 06. 2019 

V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s provozem a vybavením klubu.

Ceny víkendové školy a dalších akcí jsou vždy stanoveny zvlášť na základě vydaných propozic.

 

 

Přihláška do Skiklubu :

PŘIHLÁŠKA DO SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, z. s.  PDF ke stáhnutí zde.

Přihlášku vyplňte a odevzdejte na tréninku nebo vyplňte přihlášku on-line.

 

 

Přihláška do Skiklubu on-line:

 

Základní informace o dítěti
Jméno:      Příjmení:
Ulice:   PSČ Město:
Rodné číslo:            Zdravotní pojišťovna:     
 
Informace o zákonném zástupci
Jméno:      Příjmení:
Telefon:   Email:
 
Členské příspěvky na rok 2018/2019     1800,- Kč

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), souhlasím s tím, aby SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z. s. (dále jen „klub“) zpracovával mé jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.,), telefonní číslo, e-mail a za účelem komunikace se členy klubu. Dále souhlasím s tím, aby klub zpracovával mé fotografie a videa, za účelem propagace činnosti klubu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram). Uvedené údaje budou zpracovávány po dobu využití k účelu, k němuž jsou zpracovávány, maximálně po dobu 10 let ode dne, kdy člen klubu přestane vykonávat činnost, pro kterou je klubem evidován. Osobní údaje jméno a příjmení, datum narození mohou být předány těmto subjektům: příslušnému sportovnímu svazu, u něhož je klub evidován, příslušným orgánům státní správy a samosprávy. Jsem srozuměn/srozuměna s tím, že podle Nařízení mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od klubu přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Beru na vědomí, že se tréninků klubu a akcí, pořádaných klubem účastním na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly tréninků a akcí, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele sportovních akcí, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci sportovních akcí a tréninků. Dále beru na vědomí, že sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným. Účastník tréninku nebo sportovní akce pořádanou klubem bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání tréninku nebo sportovní akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na tréninku nebo sportovní akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese klub ani pořadatel žádnou odpovědnost.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas s výše uvedeným textem.
 

 

TOPlist

TOPlist