Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška

Závazná přihláška do Víkendové školy

 

portrait.1.1399201289.jpeg

 

Základní informace o dítěti

Příjmení a jméno:

Datum narození:

 

Základní informace o zákonném zástupci

Příjmení a jméno:

Telefon:

Email:

 

Informace pro tréninky na svahu

Zaměření:

 

Dovednost dítěte - lyže (vyplní zájemci o výuku na lyžích)

 1. sjede všechny sjezdovky, umí carvingové oblouky

 2. sjede všechny sjezdovky, neumí carvingové oblouky

 3. dělá oblouky v pluhu, vyjede samo na vleku typu kotva

 4. vyjede na vleku - malá poma 

 5. vyjede na provázkovém vleku (lano)

 6. proběhlo jen seznámení a pár pokusů bez vleku

 7. nikdy nestálo na lyžích

 

Dovednost dítěte - Snowboard (vyplní jen zájemci o výuku na snowboardu)

 1. velmi dobrá, umí i řezaný oblouk, umí skákat ve snowparku

 2. dobrá, oblouky smykové, jen základy skoku

 3. vyjede na vleku, sjede kopec

 4. nevyjede na vleku, proběhlo seznámení a pár pokusů

 5. nikdy na snowboardu nestál/a

 

Mám zájem o výuku v areálu:

 

Informace o dítěti

Dítě má úrazové pojištění:

V autobuse má dítě nevolnosti:

Zdravotní stav: (alergie, léky).

 

Doplňující informace

Kde jste o nás získali informaci:

 

Poznámka:

 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), souhlasím s tím, aby SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z. s. (dále jen „klub“) zpracovával mé jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.,), telefonní číslo, e-mail a za účelem komunikace se členy klubu. Dále souhlasím s tím, aby klub zpracovával mé fotografie a videa, za účelem propagace činnosti klubu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram). Uvedené údaje budou zpracovávány po dobu využití k účelu, k němuž jsou zpracovávány, maximálně po dobu 10 let ode dne, kdy člen klubu přestane vykonávat činnost, pro kterou je klubem evidován. Osobní údaje jméno a příjmení, datum narození mohou být předány těmto subjektům: příslušnému sportovnímu svazu, u něhož je klub evidován, příslušným orgánům státní správy a samosprávy. Jsem srozuměn/srozuměna s tím, že podle Nařízení mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od klubu přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Beru na vědomí, že se tréninků klubu a akcí, pořádaných klubem účastním na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly tréninků a akcí, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele sportovních akcí, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci sportovních akcí a tréninků. Dále beru na vědomí, že sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným. Účastník tréninku nebo sportovní akce pořádanou klubem bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání tréninku nebo sportovní akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na tréninku nebo sportovní akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese klub ani pořadatel žádnou odpovědnost.

Přihláška je závazná. Jejím odesláním souhlasíte s výše uvedeným textem, cenou i podmínkami.

 

TOPlist

TOPlist